دوره‌های بلندمدت

   * دوره عالی مدیریت لجستیک و زنجیره تأمين  (DBA in Logistics and Supply chain Management)

* دوره عالی دانش مالی (DBA in Finance)

دوره‌های میان‌مدت

     * دوره تخصصی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

دوره‌های کوتاه‌مدت

     * لجستیک و زنجیره تأمين

     * مالی و اقتصادی

     * مدیریت پروژه

     * تحلیل سیستم و IT

     * سلامت

     * مدیریت فناوری و نوآوری

     * مدیریت

     * بازآموزی و آموزش‌های حین خدمت