نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری سرمایه‌گذاری در بورس (تحلیل­‌گری بنیادی) در حال پیش ثبت نام
سرمایه­ گذاری در بورس (تحلیل‌گری تکنیکال) در حال پیش ثبت نام
مدیریت سرمایه‌گذاری از طریق بورس اوراق بهادر در حال پیش ثبت نام
تحلیل ریسک‌های مالی (بازار، اعتباری، عملیاتی) در حال پیش ثبت نام
قیمت‌گذاری سهام در حال پیش ثبت نام
بهینه‌سازی سبد سهام در حال پیش ثبت نام
روش‌های تأمين مالی در حال پیش ثبت نام
مدیریت درآمد- بدهی ALM در حال پیش ثبت نام
آشنایی با اوراق مشتقه در حال پیش ثبت نام
قیمت‌گذاری قراردادهای آتی در حال پیش ثبت نام
قیمت‌گذاری قراردادهای اختیار در حال پیش ثبت نام
ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اختیارهای واقعی در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حال پیش ثبت نام
نرم‌افزاری مدلسازی مالی با استفاده از Excel در حال پیش ثبت نام
آموزش مقدماتی نرم­‌افزار CAMFAR در حال پیش ثبت نام
آموزش پیشرفته نرم­‌افزار CAMFAR در حال پیش ثبت نام