نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری اصول و مباني مدیریت زنجیره تأمين در حال پیش ثبت نام
مباحث نوين در مدیریت زنجیره تأمين در حال پیش ثبت نام
کاربرد تحقيق در عمليات در بهينه­‌سازي زنجيره‌­های تأمين در حال پیش ثبت نام
مدیریت ارتباط با تأمين‌کنندگان در حال پیش ثبت نام
اصول و مفاهیم ERP در حال پیش ثبت نام
مدیریت خرید و تدارکات در حال پیش ثبت نام
لجستیک و حمل‌ونقل دریایی در حال پیش ثبت نام
لجستیک و حمل‌ونقل هوایی در حال پیش ثبت نام
کسب و کار الکترونیکی در زنجیره تأمين در حال پیش ثبت نام
لجستیک بین‌الملل در حال پیش ثبت نام
مدیریت درآمد و تقاضا در حال پیش ثبت نام
سيستم­‌های توزيع و خرده­‌فروشی در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی تکنيک­های عارضه‌یابی مديريت زنجیره تأمين در حال پیش ثبت نام
نرم‌افزاری آموزش نرم‌افزار IBM ILOG CPLEX در حال پیش ثبت نام
شبیه‌سازی سیستم‌های لجستیکی در حال پیش ثبت نام