نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری راه‌اندازی کسب‌وکار در حال پیش ثبت نام
کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی آینده‌نگاری در حال پیش ثبت نام
کارگاه تحليل پتنت در حال پیش ثبت نام
کارگاه قراردادهاى انتقال تکنولوژى در حال پیش ثبت نام
کارگاه تجارى‌سازى تکنولوژى و روش‌هاى مرتبط در حال پیش ثبت نام
کارگاه تدوین ره‌‌نگاشت تکنولوژى و روش‌هاى آن در حال پیش ثبت نام
کارگاه انتقال تکنولوژى و روش‌هاى مرتبط در حال پیش ثبت نام
حل خلاق مساله در حال پیش ثبت نام