مدارک لازم برای ثبت نام غیرحضوری در دوره‌های کوتاه‌مدت چیست؟

    *  تکمیل فرم ثبت نام اولیه و یا ارسال رزومه به آدرس opencourses@aut.ac.ir

    *  تکمیل فرم ثبت‌نام نهایی (آپلود مدارک لازم جهت استفاده از تعرفه تخفیفات به همراه مدارک لازم جهت صدور گواهی شرکت در دوره)

    *  واریز هزینه دوره  با اعمال تخفیفاتی که شامل فرد شده است

 

شهریه دوره و شماره حساب پرداخت شهریه 

    *  شهریه دوره در صفحه مربوط به هریک از دوره‌ها اعلام می‌شود.

    *  شماره حساب سيبا ۲۱۷۷۵۱۹۰۰۱۰۰۲ بانك ملي شعبه فردوسي كد ۱۳۷ بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي اميركبير (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران)
شماره حساب شبا : ۶۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۷۵۱۹۰۰۱۰۰۲ IR

 

آیا امکان برگزاری دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت در محل سازمان وجود دارد؟

پاسخ:

مکان برگزاری کلاس، در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواهد بود، بنا به درخواست سازمان‌ها و با توجه به ظرفیت دوره، در صورت به حد نصاب رسیدن ظرفيت ، امکان برگزاري در محل سازمان وجود خواهد داشت.

مدارک لازم برای ثبت نام حضوری در دوره‌های کوتاه‌مدت چیست؟

    *  فرم ثبت نام اولیه و یا ارسال رزومه به آدرس opencourses@aut.ac.ir

    *  فیش مبلغ واریزی به شماره حساب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدارک لازم برای ثبت نام حضوری در دوره‌های بلندمدت چیست؟

پاسخ:

    *  فرم ثبت نام اولیه،

    *  رزومه،

    *  کپی و اصل کارت ملی،

    *  کپی آخرین مدرک تحصیلی یا مدرک معادل

    *  فرم امضاشده قبولی شرایط دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

چگونه می‌توانم نتیجه مصاحبه دوره‌های بلندمدت را پیگیری نمایم؟

پاسخ:

اطلاع‌رسانی از طریق سایت، ایمیل و تماس تلفنی با متقاضی انجام می‌گیرد. فرد متقاضی نیز شخصا می‌تواند از هریک از سه طریق مطرح‌شده از نتیجه خبردار شود.