هوشمندی و تحلیل زنجیره تامین

یکی از رویکردهای مهم در جهت مدیریت بهینه و درست زنجیره تامین، رویکرد داده­‌محوربه­ شمار می­‎رود. هدف اصلی در این رویکرد، پردازش داده‌­های خام موجود در زنجیره تامین است تا بتوان از دل داده­‌های خام، اطلاعات، دانش و الگوهای مستتر را استخراج نمود و در هدایت، تصمیم­‌گیری و مدیریت بهینه زنجیره تامین استفاده نمود. این درس در سه بخش تنظیم شده است. اجزاء فرایند تصمیم‌گیری، مدل‌ها و روش‌های ریاضی، مثال‌ها و مساله‌های مربوط به زنجیره تامین.

گزیده‌ای از مباحث این کلاس به صورت زیر می‌باشد:

    * انبارش داده

    * داده‌کاوی و داده‌های حجیم

    * سری‌های زمانی

    * قوانین همبستگی

    * خوشه‌بندی

    * تحلیل داده‌ها از تامین کنندگان تا فروش و مشتریان

 

مدرس: دکتر عباس احمدی