تکنيک‌های عارضه‌يابی مديريت زنجيره تأمين

هدف از درس حاضر آشنا نمودن دانشجويان با انواع مدل­های مديريت زنجيره تأمين و تکنيک­های عارضه­‌يابی آن مي­‌باشد. براي اين منظور پس از آشنايی با منطق ارزيابی و امتيازدهی هر يک از مدل­ها، کارگاه­های مختلفی با هدف ارزيابی وضعيت زنجيره­‌های تأمين برگزار خواهد شد.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * جايگاه مديريت زنجيره تأمين در مباحث مديريتی

    * منطق عارضه‌يابی به ازای هر اسفر

    * شناسايی عضو ضعيف زنجيره‌های تأمين

    * مدل مرجع اسکور

    * شاخص‌های عملکردی پنج‌گانه

    * تجارب موفق در مدل اسکور

    * چک‌ليست‌های ارزيابي مدل لمبرت

    * کارگاه‌های عارضه‌يابی مديريت زنجيره تأمين به ازاي هر يک از مدل‌ها

 

مدرس: دکتر محسن شیخ سجادیه