زنجیره تامین جهانی لجستیک بین‌الملل

هدف از این درس آشنایی کامل دانشجویان با چگونگی ترکیب مباحث لجستیک و زنجیره تأمین جهت دستیابی به عملکرد مناسب کسب و کار در سطح جهانی است. برای نیل به این هدف؛ این درس شامل مطالب پایه در مورد لجستیک و تدارکات، مدیریت زنجیره تامین جهانی، جهانی شدن، قراردادهای تجاری و تجارت بین الملل، تشریفات خرید خارجی، مذاکره های تجاری بین الملل، انواع بیمه های باربری، سیستمهای حمل و نقل، اصطلاحات بازرگانی و قواعد اینکوترمز، روش های پرداخت ارزی بین المللی، و همطینطور مطالب بروزی از یافته های تحقیقاتی اخیر در قالب مفاهیم، مسائل، استراتژی ها، فلسفه ها، رویه ها، متدولوژی ها و کاربردها در مدیریت لجستیک بین الملل خواهد بود.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * پیچیدگی‌ها، انگیزه‌ها و چالش‌های جهانی‌شدن و زنجیره‌های تأمین جهانی

    * چارچوب‌های مفهومی در طراحی زنجیره های تأمین جهانی

    * استانداردهای جهانی، تفاهم نامه‌ها و توافق‌نامه‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی

    * نکات کلیدی در مذاکرات تجاری بین‌المللی، تشریفات و رویه‌های خرید خارجی

    * روش‌های پرداخت ارزی بین‌المللی (انواع اسناد اعتباری ِال سی، اسناد وصولی، بروات و غیره )

    * سیستم‌های حمل‌ونقل جهانی، بیمه‌های باربری و انواع اسناد حمل (کلوزهای A/B/C، B/L, C/O, S/I, I/P, P/L, H/C)

    * قواعد و اصطلاحات تجارت بین الملل (اینکوترمز ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)

    * مکانیزم‌های واردات و صادرات، قوانین، مقررات و ترخیص کالا از گمرک

 

مدرس: دکتر محمدجواد میرزاپور آل هاشم