برنامه زمانبندی سری اول مصاحبه شوندگان

روز دوشنبه مورخ 1395/06/08

محل: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، طبقه پنجم، اتاق شورا

ردیف متقاضی زمان
1 مهسا بهمنی تبریزی 9 صبح
2 مهدی بادامی
3 محمد رساییان
4 اردشیر فاضلی 10:30 صبح
5 بابک خسروانی
6 محمد درخشنده
7 جعفر جباری
8 علی مهدوی 12 ظهر