برنامه زمانبندی سری اول مصاحبه شوندگان

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

محل: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، طبقه پنجم، اتاق شورا

ردیف متقاضی زمان
۱ مهسا بهمنی تبریزی ۹ صبح
۲ مهدی بادامی
۳ محمد رساییان
۴ اردشیر فاضلی ۱۰:۳۰ صبح
۵ بابک خسروانی
۶ محمد درخشنده
۷ جعفر جباری
۸ علی مهدوی ۱۲ ظهر