Dr.PesaranGhader_Thinking

آیا می‌دانید هر چیزی که امروز عالی به نظر می آید، زمانی غیر ممکن به نظر می رسید اما در پرتو تفکر خلاق نوآورانه چهره نموده است؟ و هر حرکت خلاقانه برخوردار از بکر و پاکی درک جدیدی سرازیر شده از آبشار باورهای پذیرفته شده تان منتج به کالا و خدمتی در یک پیکربندی بدیع و ارزش آفرین است.

آیا می‌دانید فقط از طریق تغییر جهتی بنیادی در تفکرمان می توانیم در این عصر جدید موفق شویم. تغییر جهت از تفکر منطقی به خلق انچه هرگز وجود نداشته است. و تجدید حیات سازمانی مان را باید از خزانه های قلبمان آغاز کنیم و منتظر نمانیم که خود باید مسئولیت معماری دگرگون سازی و نوآفرینی شخصی و سازمانی را بپذیریم.

 

سرفصل دوره:

    * محیط ایجاد اندیشه خلاق

    * خلاقیت و یادگیری

    * سازمان فردا و سازمان خلاقیت

    * ویژگیهای سازمان فردا

    * نظریه نوآوری و انواع اندیشیدن  و  روشهای خلاقیت و روشهای تفکر خلاق

    * مدل های تفکر خلاق

    * نظریه نوآوری واصول و فرایند آن

    * موانع خلاقیت

    * ویژگیهای فرد خلاق و نوآور

    * رویکردهای بهبود فرایند و نوآوری در فرایندها

    * فرایند نوآوری سازمانی

    * منبع پژوهی نوآوری

    * مورد ها و نمونه ها

    * تشویق نوآوری : رهنمودها

طول دوره آموزشی: ۸ ساعت

شرایط داوطلبین شرکت در دوره: تحصیلات عمومی

زمان برگزاری دوره:  (جهت اطلاع از برنامه زمانبندی دوره‌ها کلیک کنید)

ثبت‌نام    جهت اطلاع از تعرفه تخفیفات کلیک کنید