تعرفه تخفیفات ثبت نام‌های عمومی دوره‌های دفتر آموزش آزاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت

عنوان تخفیفشرایط تخفیفتعرفه تخفیف
ثبت‌نام زمانیتا دو هفته پیش از شروع دوره10%
تا یک هفته پیش از شروع دوره5%
ثبت‌نام گروهی ثبت‌نام گروهی 3 نفر10%
ثبت نام گروهی بیش از 3 نفربه ازای هر نفر بیشتر 5% (تا سقف 50%)
موارد خاصمعدل بالای 1710%
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر10%
فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها5%
سقف امکانپذیر برای استفاده از تخفیفات فردی 50 درصد می‌باشد

تعرفه تخفیفات دوره‌های بلندمدت (دوره عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین، دوره MBA مدیریت پروژه)

عنوان تخفیفتعداد افرادتعرفه تخفیف
ثبت‌نام گروهی از 5 تا 10 نفر5%
از 10 تا 20 نفر10%
بیش از 20 نفر15%
دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15%
اعضای انجمن علمی لجستیک، مهندسی صنایع، مشاوارن مدیریت15%