عنوان دوره هامدرسمدت زمان
( ساعت)
هزینه دوره
(تومان)
وضعیت
مهارت های ارتباط موثر در محیط کارمهندس خسروجردی8198000ثبت‌نام
مهارتهای رهبری در سازمانهای استراتژی محوردکتر مجید پسران قادر12328000ثبت‌نام
سمینار آموزشی هوش هیجانیدکتر مجید پسران قادر8238000ثبت‌نام
پرورش خلاقیت و معجزه تفکر خلاق در حل مسئلهدکتر مجید پسران قادر8238000ثبت‌نام
سمینار و کارگاه آموزشی مديريت و برنامه ریزی استراتژیکدکتر مجید پسران قادر12328000ثبت‌نام