مصاحبه اول در مورخه ۹۵/۱۱/۱۶ از ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ برگزار گردید. متقاضانی محترمی که موفق به شرکت در جلسه مصاحبه نشده‌اند برای شرکت در جلسه دوم مصاحبه، با کارشناس دفتر آموزش آزاد، خانم مهندس رحیمی، تماس بگیرند. دومین دوره عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین از فروردین ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

ردیفزمان مصاحبهنام و نام خانوادگی متقاضی
1
15:30محمدرضا قائدی
215:45الناز شیخ
316:00 محمد آسترکی
4 16:15مهرداد بختیاری
516:30عبداله سلطانی ثانی
616:45 محمد قربانی
817:00غلامرضا رضائیان
917:15 سید محمود هل اتایی
1017:30 مرضیه قادری
1117:45امید مهدی‌زاده
1218:00ناصر مرعشی
1318:15نازنین واشقانی فراهانی
1418:30حامد سعادتی مطلق
1518:45 علیرضا زارع امامی
1619:00رضا جلیل‌وند