معرفی دوره اصول مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) به عنوان ابزاری است که سازمان را قادر می سازد به طور موثر فعالیتهای استراتژیک، سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و عملیات روزمره را یکپارچه نماید و در نتیجه تعالی عملیاتی پایدار را در سازمان امکان پذیر می­نماید. دوره «اصول مدیریت فرآیندهای کسب وکار» یک دوره آموزشی شش ساعته بصورت الکترونیکی می‌باشد که دانش پایه‌ای BPM برگرفته از انجمن مدیریت فرآیندهای کسب و کار حرفه‌ای (ABPMP) و همچنین نقشه‌راه عملی برای راهبری پروژه BPM را ارائه می‌دهد.

سوالها و نکته‌های کلیدی برای یادگیری

* چرا یک دید سیستمی برای موفقیت پایدار ضروری است؟

* دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار حرفه‌ای (ABPMP) چه حوزه‌هایی را پوشش می‌دهد؟

* با BPM چه دستاوردهایی می‌توان بدست آورد؟

* سه فرآیند بهبود: نقشه‌راه، سنجش، مدیریت

* ایجاد فرهنگ بهبود

* مدیریت در عرض سیلوها

* ترسیم مسیر روبه جلو برای سازمان شما

Download (PDF, 1.1MB)

سایت مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

ثبت‌نام